• slider image 48
:::

學校簡介

後寮國小 建立日期 2021-04-23 14:21:16
1. 1.歷史沿革 1975 2021-04-23 15:34:30
2. 2.地理環境 1129 2021-05-11 15:37:06
3. 3.學校願景 1075 2021-04-23 15:35:03
4. 4.辦學理念 1226 2022-09-14 16:21:30
5. 5.班級概況 1411 2023-10-30 08:23:29
6. 6.歷屆會長 544 2023-10-30 08:22:35
7. 7.校徽校碑 1071 2021-04-23 15:36:05
:::

空氣品質AQI

Magong的即時空氣品質
2023年11月30日 22時07分
42
空氣質量令人滿意,基本無空氣污染
各類人群可正常活動
空氣質量令人滿意,基本無空氣污染

成語隨時背

ㄅㄟ    ㄕㄨㄟ ˇ ㄐㄩ    ㄒㄧㄣ   
用一杯水去救一車著火的柴草。比喻力量微小,無濟於事。

行事曆

好站連結

[ more... ]